Traffic and Parking

Trafikk og parkering

<missing translation>

Galnåsmyra borettslag har tre innfartsårer og omfatter tre gater: Hunstadveien, Reitmyrveien og Galnåsmyra. Veiene i borettslaget er kommunale og alt vedlikehold inkludert brøyting og strøing foretas av Bodø kommune. Veiene i Galnåsmyra er regulert for begrenset motorisert trafikk. Det vil si at det ikke er tillatt å kjøre inn i feltet. Unntatt er bevegelseshemmede, varetransport og taxi.

Borettslaget har 5 felles parkeringsplasser i randsonen av feltet, og i tillegg noen parkeringsplasser inne i feltet som er reservert for bevegelseshemmede. Vedlikehold, inkludert brøting, av disse foretas av borettslaget eller eksternt firma som er innleid av borettslaget.

Ved manglende vedlikehold av kommunale veier ber vi om at du bruker Bodø Kommunes klageskjema på internett. Dette finner du her: http://byteknikk.bodo.kommune.no/meldfeil/

Ved manglende vedlikehold av borettslagets parkeringsplasser ber vi om at du kontakter styret.

 Posted/Edited 2 years ago