Beboermøte

 Beboermøte 

Med de lettelsene som har kommet med tanke på COVID-19 restriksjoner, så kan styret endelig kalle inn til beboermøte. Dette vil da bli avholdt i Myrstua. 

Vi har sjekket med Bodø Kommune om å få bruke Myrstua, og det er gitt tillatelse til dette møtet. 

Det vil være påmelding til dette møtet og det er kun 1 pr. husstand som kan delta. 

Møtet vil bli avholdt onsdag 1.september klokken 18:00 og påmelding må sendes til styret@galnaasmyra.no 

Link til dokument med saksliste

 Publisert/Redigert for 2 måneder siden

Protokoll generalforsamling/Myrsnipa juli 2020

Protokollen fra årets (2020) generalforsamling er nå lagt ut her:
https://www.galnaasmyra.no/nb/generalforsamling/

Myrsnipa juli 2020 er lagt ut her:
https://www.galnaasmyra.no/nb/myrsnipa-2/

NB. For å få tilgang til disse dokumenetene må du være registrert som bruker og pålogget.

Innlogging på borettslagets hjemmeside

Informasjon fra styret legges på borettslagets hjemmeside www.galnaasmyra.no For å få tilgang til innloggingsdelen går du inn på nettsiden. Trykk på «Registrer» under «Administrasjon». Brukernavnet er tilknyttet adressen du bor på. For gatenavn brukes første bokstav:

H=Hunstadveien
R=Reitmyrveien
G= Galnåsmyra

Bak gatenavnbokstaven skriver du husnummer og bokstav. Alle bokstaver må være store. For eksempel H124A, G24B, R24B. Følg instruksene du mottar på mail (oppgis når du registrer deg). Husk å registrere navnet ditt. Når dette er gjort vil administrator godkjenne brukeren din.

Brukeren godtas ikke dersom brukernavnet ikke er riktig skrevet, man ikke er andelseier eller ikke har fulgt anvisningene for registrering mottatt i mail. Brukeren må da registrere seg på nytt. Det er opp til andelseier å evt. dele bruker med leietaker. Det er kun en bruker pr andel.   

Du vil finne Myrsnipa, referat fra beboermøter, infoskriv, protokoll fra generalforsamling og liknende når du logger inn på hjemmesiden.

Ved spørsmål eller problemer kontakt webmaster@galnaasmyra.no  
 Publisert/Redigert for 1 år siden

Informasjon ang. Coronasituasjonen

Info fra Styret.

Hei, i disse tider så har det vært mye i nyhetsbildet vedrørende Coronaviruset, og slik det er pr. dags dato så er det ikke hensiktsmessig eller mulig å gjennomføre noen form for Beboermøter nå. Generalforsamlingen for Galnåsmyra Borettslag som er satt til den 16.april blir ikke avholdt. Styret har hatt tett dialog med NOBL og vi er enige om at Generalforsamlingen gjennomføres så snart det lar seg gjøre. Ifølge Borettslagsloven så skal Generalforsamlingen gjennomføres før 30.juni, så vi har god tid.

Fristene som er satt blir ikke forandret, da sakspapirene og innkallingen blir laget i disse dager. Når det blir bestemt en dato for GF 2020, så blir innkalling og sakspapirer sendt ut i henhold til Borettslagsloven som sier at disse skal ut til andelseiere maks 20 dager eller minimum 8 dager før GF skal finne sted.

Bodtakene:

Etter mye om og men, så er det endelig på plass hvem som skal rehabilitere de 13 bodtakene som dette gjelder. Firmaet er SnekkerBjørn og oppstart er planlagt i uke 33.

De som mener at det er lekkasjer i bodtakene melder dette inn med å bruke denne linken: https://nobl.no/for-deg/meld-skade. Da vil NOBL registrere dette og ta en befaring på dette. Når prosjektet med de 13 bodene er startet vil vi få en god oversikt på hva det vil koste å rehabilitere boder, og da kan vi ta boder som er meldt inn og befart av NOBL med til firmaet og spørre de om å rehabilitere disse også.

Hunstadringen.

Arbeidet pågår for fullt med gang og sykkelsti langs Hunstadringen, og det har vi merket.

Slik som situasjonen er nå, så har Bodø Kommune med entreprenør utført arbeid på kommunal grunn, de er nå kommet dit hvor vår tomt er, og dermed så må de i dialog med oss. Vi hadde avtalt et møte den 17.mars, men dette ble da ikke noe av som følge av corona tiltakene som ble gjort kommunalt og nasjonalt.

Vi prøver å få til et til møte med de partene som trengs, men det er uvisst når dette vil finne sted.

Spørsmål og andre henvendelser kan rettes til styret pr. mail: styret@galnaasmyra.no eller leveres i postkassen Galnåsmyra 51.

Til slutt vil styret si: Ta vare på hverandre.

 Publisert/Redigert for 2 måneder siden

Generalforsamling 2020

Varsel om frist for å innlevere saker til årets generalforsamling

Ny informasjon 30. mars 2020: På grunn av coronakrisen er årets generalforsamling utsatt. Mer informasjon her.

Borettslaget planlegger å avholde generalforsamling den 16. 4. 2020 kl 1800. Endelig innkalling og saksliste vil bli tilsendt i god tid før generalforsamling.

Har du som andelseier saker som ønskes behandlet i generalforsamling må dette gjøres skriftlig til en av følgende adresser:

På e-post:
styret@galnaasmyra.no

Pr post:
Kim-André Slåttøy
Galnåsmyra 1B
8022 Bodø

Siste frist for å innlevere saker er satt opp til den 20. 3. 2020
Jfr. §7-4 (1) i borettslagsloven.

Saker som meldes må inneholde en beskrivelse og et forslag til vedtak.

Med vennlig hilsen

Styret i Galnåsmyra borettslag Publisert/Redigert for 2 år siden

Årsmøte og valg av styremedlemmer

Ønsker du å bli med i Styret ?

Årets mest spennende eventyr står for døren, nemlig: årsmøte i vårt kjære borettslag! 

I forbindelse med dette ser vi i valgkomitéen etter folk. Det trengs både styremedlemmer og valgkomitémedlemmer. 

Hvis nettop DU tror, du passer til en slik jobb, eller kjenner noen som er egnet (her er det lov å tyste på naboen?) kan du ta kontakt med meg på pm, eller på tlf : 41566369.

Dette gjelder mest dokker kvinner, jenter, kjærringemner, damer, aller helst hokjønn. Det er dokker vi ikke klarer oss uten. For all del, er du mann, og også har lyst til å prøve deg, ser vi fram til å høre fra deg også! 
Dette er et interessant arbeid, man kan lære og vokse mye på. Opplæring og støtte blir det selvfølgelig underveis. Godt arbeidsmiljø i en godt fungerende dynamisk gruppe.

Med vennlig hilsen
Gry Cecilie Andersen
Sekretær i valgkomitéen.

Dette er valgkomiteen

 Publisert/Redigert for 2 måneder siden

Manglende navn i profilen

Det er mange brukere som har en registrert konto her på galnaasmyra.no uten å ha registrert sitt navn i profilen. Uten navn er det umulig for oss å sjekke at den registrerte brukeren er andelseier eller på annen måte er legitim bruker av webstedet. Jeg ber derfor om at alle sjekker om de har registrert navn i profilen og hvis ikke – registrere navnet sitt her. Profilen din finner du ved å trykke på «Galnåsmyra Borettslag» i det sorte feltet øverst til venstre i vinduet når du er innlogget. Linken til profilen finner du i menyen under. Brukere som ikke har registrert navnet sitt vil kunne logge på, men ikke lese de dokumenten som ligger under menyen «For andelseiere»

Bruksanvisning for dette ligger her:
https://www.galnaasmyra.no/wp/wp-content/uploads/2019/06/Brukerveiledning-for-registering-av-navn-i-profil.pdf Publisert/Redigert for 2 måneder siden

Presisering angående parkering

Det er nå Europark som utfører parkeringskontrollen i borettslaget. De vil kjøre rundt i feltet og utføre kontroll på de områdene som tilhører borettslaget, inkludert HC-plasser i feltet og parkeringsplassene våre.

De som trenger tillatelse til å parkere på HC-plassene i  borettslaget, sender mail til: Styret@galnaasmyra.no med attest fra lege og ønske om å parkere der. Styret vil da legge dette inn i en elektronisk løsning som Europark tilbyr.

Bobiler og firmabiler skal parkere på parkeringsplass C2 (den nærmest jernbanelinjen.) Retningslinjene for parkering står på skiltene ved hver parkeringsplass.

Brudd på retningslinjene og feilparkeringer bøtelegges.

 

 Publisert/Redigert for 3 år siden