Avfallsanlegg – nye kortlesere

Iris Salten har nå montert nye kortlesere i våre avfallscontainere. Dette krever at alle får nye kort. I en overgangsperiode vil avfallscontainerne være åpne. Dette inntil alle har fått nye kort.

Vi ber om at de gamle kortene kastes i postkassene som er plassert ved avfallsanleggene i Reitmyrveien og Hunstadveien.

Nye kort vil bli utlevert i Myrstua – tidspunkt annonseres senere. De som har to kort gir beskjed om dette ved henting slik at dette kan ettersendes i posten.

Med vennlig hilsen
Styret i Galnåsmyra Borettslag.

Legg igjen en kommentar