Brøyting av parkeringsplasser 7. 12. 2023

Parkeringsplassene brøytes i morgen den 7. 12. 2023

Parkeringsplass B, HUSK Å IKKE PARKER I MIDTEN.

For parkering, parker på brøytet plass og tenk på at brøytebilen skal kunne brøyte. Om naboplasen ikke er ryddet, parker en annen plass.

Nå er det meldt frost. Det medfører at skavlene rundt bilen blir hard som is, som medfører problem med å parkere, kjøre ut, samt risiko for materiell skade.

HUSK: Unngå nå å parkere i midten, inntil det blir brøytet.

Med vennlig hilsen
Styret i Galnåsmyra borettslag

Legg igjen en kommentar