Generalforsamling 2020

Varsel om frist for å innlevere saker til årets generalforsamling

Borettslaget planlegger å avholde generalforsamling den 16. 4. 2020 kl 1800. Endelig innkalling og saksliste vil bli tilsendt i god tid før generalforsamling.

Har du som andelseier saker som ønskes behandlet i generalforsamling må dette gjøres skriftlig til en av følgende adresser:

På e-post:
styret@galnaasmyra.no

Pr post:
Kim-André Slåttøy
Galnåsmyra 1B
8022 Bodø

Siste frist for å innlevere saker er satt opp til den 20. 3. 2020
Jfr. §7-4 (1) i borettslagsloven.

Saker som meldes må inneholde en beskrivelse og et forslag til vedtak.

Med vennlig hilsen

Styret i Galnåsmyra borettslag

 Publisert/Redigert for 4 uker siden

Årsmøte og valg av styremedlemmer

Ønsker du å bli med i Styret ?

Årets mest spennende eventyr står for døren, nemlig: årsmøte i vårt kjære borettslag! 

I forbindelse med dette ser vi i valgkomitéen etter folk. Det trengs både styremedlemmer og valgkomitémedlemmer. 

Hvis nettop DU tror, du passer til en slik jobb, eller kjenner noen som er egnet (her er det lov å tyste på naboen😉) kan du ta kontakt med meg på pm, eller på tlf : 41566369.

Dette gjelder mest dokker kvinner, jenter, kjærringemner, damer, aller helst hokjønn. Det er dokker vi ikke klarer oss uten. For all del, er du mann, og også har lyst til å prøve deg, ser vi fram til å høre fra deg også! 
Dette er et interessant arbeid, man kan lære og vokse mye på. Opplæring og støtte blir det selvfølgelig underveis. Godt arbeidsmiljø i en godt fungerende dynamisk gruppe.

Med vennlig hilsen
Gry Cecilie Andersen
Sekretær i valgkomitéen.

Dette er valgkomiteen

 Publisert/Redigert for 2 uker siden

Valgkomite 2019/2020

Valgkomite
for Galnåsmyra borettslag.  2019-2020

Følgende personer er valgt:

Hans E. Jensen, tlf 95221993
mail: nmhje22@gmail.com (leder)

Gry Cecilie Andersen, tlf 41566369
mail: grycecilieandersen@hotmail.com

Jonny Nilsskog tlf. 97083479
mail: jonny.nilskog@sbnett.no

Eiolf Larsen, tlf 95106263
mail: fivala@gmail.com

Forslag til
kandidater til deltagelse i styrearbeid kan sendes på mail eller tlf til
ovennevnte personer. Vi ønsker forslag innen 20.02. 20

Dokumentet kan også hentes på denne siden dersom du er innlogget eller direkte her.

 Publisert/Redigert for 4 måneder siden

Manglende navn i profilen

Det er mange brukere som har en registrert konto her på galnaasmyra.no uten å ha registrert sitt navn i profilen. Uten navn er det umulig for oss å sjekke at den registrerte brukeren er andelseier eller på annen måte er legitim bruker av webstedet. Jeg ber derfor om at alle sjekker om de har registrert navn i profilen og hvis ikke – registrere navnet sitt her. Profilen din finner du ved å trykke på «Galnåsmyra Borettslag» i det sorte feltet øverst til venstre i vinduet når du er innlogget. Linken til profilen finner du i menyen under. Brukere som ikke har registrert navnet sitt vil kunne logge på, men ikke lese de dokumenten som ligger under menyen «For andelseiere»

Bruksanvisning for dette ligger her:
https://www.galnaasmyra.no/wp/wp-content/uploads/2019/06/Brukerveiledning-for-registering-av-navn-i-profil.pdf Publisert/Redigert for 5 måneder siden

Presisering angående parkering

Det er nå Europark som utfører parkeringskontrollen i borettslaget. De vil kjøre rundt i feltet og utføre kontroll på de områdene som tilhører borettslaget, inkludert HC-plasser i feltet og parkeringsplassene våre.

De som trenger tillatelse til å parkere på HC-plassene i  borettslaget, sender mail til: Styret@galnaasmyra.no med attest fra lege og ønske om å parkere der. Styret vil da legge dette inn i en elektronisk løsning som Europark tilbyr.

Bobiler og firmabiler skal parkere på parkeringsplass C2 (den nærmest jernbanelinjen.) Retningslinjene for parkering står på skiltene ved hver parkeringsplass.

Brudd på retningslinjene og feilparkeringer bøtelegges.

 

 Publisert/Redigert for 2 år siden

Hvordan registrere seg som bruker

Jeg gjentar nå reglene for brukerregistrering her på galnaasmyra.no.

Brukernavn skal skrives med STORE bokstaver og må følge følgende regler: Første bokstav i veinavnet først (G, H eller R), deretter husnummer og ev. bokstav (A, B, C eller D) – eks. H124A, H113, G1A, R64D.
Mellomrom eller andre tegn i brukernavnet godtas heller ikke.

H = Hunstadveien
R = Reitmyrveien
G = Galnåsmyra

Brukernavnet sjekkes for korrekt syntaks og om leiligheten som forsøkes registrert finnes. En feilmelding gis dersom dette ikke er korrekt. Det er kun tillatt med en registrering pr andel, og forsøk på å registrere andre brukernavn enn de som følger reglene over godtas ikke.

Dersom noen har spørsmål ang registreringen, eller har problemer med å registrere seg – kontakt meg på webmaster@galnaasmyra.no . Ikke kontakt styret eller noen av dets representanter ang. registrering og pålogging.

Webmaster Publisert/Redigert for 10 måneder siden