Innkalling til beboermøte

Til beboere/andelseiere i Galnåsmyra borettslag

Styret i borettslaget har gjennomført fire beboermøter, der styret har jobbet frem forslag til løsning for å vedlikeholde/oppgradere bygningene. I etterkant av møtet har flere andelseiere kontaktet oss/Nobl. Det er flere andelseiere som ikke kunne være med på et av de fire beboermøtene, og derfor ønsker styret å kalle inn til et oppsamlingsmøte torsdag 19. mai Kl 18 på Nord universitet auditorium «Knut Hamsun» A1.

Kommer du? Meld inn på styret@galnaasmyra.no innen 18 mai om du kan.

Om du var på et tidligere beboermøte, er det selvsagt mulighet for også å komme igjen torsdag 19 mai.

Vi bor i et borettslag der flertallet bestemmer, og styret vil med dette kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling (kommer egen innkalling) tirsdag 31. mai auditorium «Petter Dass» A14 Nord universitet, for å stemme på tiltaket.

Styret håper flest mulig av andelseierne har mulighet til å komme både på beboermøte og ekstraordinær generalforsamling.

OBS: Enkelte parkeringsplasser ved universitet er betalingsplikt på.

Styret i Galnåsmyra borettslag

Link til Orginalt dokument

Link til innkalling 4. mai 2022

 Publisert/Redigert for 2 dager siden

Frist for innlevering av saker til generalforsamling 2022

Varsel om frist for å innlevere saker til årets generalforsamling


Galnåsmyra Borettslag planlegger å avholde generalforsamling torsdag 21.04.2022. Endelig innkalling og saksliste vil bli tilsendt i god tid før generalforsamling.

Har du som andelseier saker som ønskes behandlet i generalforsamling må  dette gjøres skriftlig til styreleder på en av følgende adresser:

På e-post:
styret@galnaasmyra.no

Pr. post:
Kim-Andre Slåttøy
Galnåsmyra 1 B
8022 Bodø

Saker som meldes må inneholde en beskrivelse og et forslag til vedtak.
Siste frist for å innlevere saker er satt til Fredag 25.02.2022.

Med vennlig hilsen
Styret i Galnåsmyra Borettslag

 Publisert/Redigert for 3 måneder siden

Snørydding avfallsanlegg

Snørydding avfallsanlegg

For at avfallsanleggene rundt i feltet skal fungere tilfredstillende, ber vi beboerne samarbeide om å rydde snø fra anleggene. Det koster kanskje litt energi, men samtidig er det god trening – og så får vi tømt containerne når det trengs.

Følgende info fra Iris beskriver hvordan dette skal gjøres:
«For å kunne tømme containerne i under bakken-anlegget, ber vi om at snø og is fjernes så snart som mulig. I våre retningslinjer for under bakken-anlegg heter det at «det er brukers ansvar å holde arealet rundt nedgravde containere fritt for snø og is. Dvs. ca. 1 meter i alle retninger ut fra plattform. Om nødvendig må det saltes rundt plattform.» (se bilder vedlagt som eksempel på tilfredsstillende rydding).

Dersom snø havner i betongen under containerne, vil de ikke kunne settes ordentlig på plass etter tømming. Det verst tenkelige scenario er at barn leker ved anleggene og får fingre eller føtter i klem når det blir mildvær og containerne «setter» seg på plass igjen.

Det må kontinuerlig ryddes snø på plattform og en meter utenfor plattform. Dette for å unngå snø og vann i betongelement. Dersom manglende snørydding medfører vann i yttercontainer, vil tømme-/pumpekostnadene belastes abonnent.»

Bildet under viser hvordan det skal se ut for at anlegget skal bli tømt.

 Publisert/Redigert for 5 måneder siden

Beboermøte 1. september 2021

Referat Beboermøte 1. september 2021

Det er publisert et referat fra beboemøte 1 september 2021 på https://www.galnaasmyra.no/nb/bebermoter/

Du må være innlogget for å lese dette. Dersom du ikke har registrert deg som bruker finner du veiledning for registrering her:
https://www.galnaasmyra.no/nb/hvordan-registrere-seg-som-bruker/
Dersom leiligheten din allerede er registrert av ev. tidligere eiere og du får en feilmelding om at brukeren allerede er registrert, kontakt webmaster@galnaasmyra.no for å få slettet tidligere bruker.

 Publisert/Redigert for 6 måneder siden

Beboermøte

 Beboermøte 

Med de lettelsene som har kommet med tanke på COVID-19 restriksjoner, så kan styret endelig kalle inn til beboermøte. Dette vil da bli avholdt i Myrstua. 

Vi har sjekket med Bodø Kommune om å få bruke Myrstua, og det er gitt tillatelse til dette møtet. 

Det vil være påmelding til dette møtet og det er kun 1 pr. husstand som kan delta. 

Møtet vil bli avholdt onsdag 1.september klokken 18:00 og påmelding må sendes til styret@galnaasmyra.no 

Link til dokument med saksliste

 Publisert/Redigert for 9 måneder siden

Protokoll generalforsamling/Myrsnipa juli 2020

Protokollen fra årets (2020) generalforsamling er nå lagt ut her:
https://www.galnaasmyra.no/nb/generalforsamling/

Myrsnipa juli 2020 er lagt ut her:
https://www.galnaasmyra.no/nb/myrsnipa-2/

NB. For å få tilgang til disse dokumenetene må du være registrert som bruker og pålogget.

Innlogging på borettslagets hjemmeside

Informasjon fra styret legges på borettslagets hjemmeside www.galnaasmyra.no For å få tilgang til innloggingsdelen går du inn på nettsiden. Trykk på «Registrer» under «Administrasjon». Brukernavnet er tilknyttet adressen du bor på. For gatenavn brukes første bokstav:

H=Hunstadveien
R=Reitmyrveien
G= Galnåsmyra

Bak gatenavnbokstaven skriver du husnummer og bokstav. Alle bokstaver må være store. For eksempel H124A, G24B, R24B. Følg instruksene du mottar på mail (oppgis når du registrer deg). Husk å registrere navnet ditt. Når dette er gjort vil administrator godkjenne brukeren din.

Brukeren godtas ikke dersom brukernavnet ikke er riktig skrevet, man ikke er andelseier eller ikke har fulgt anvisningene for registrering mottatt i mail. Brukeren må da registrere seg på nytt. Det er opp til andelseier å evt. dele bruker med leietaker. Det er kun en bruker pr andel.   

Du vil finne Myrsnipa, referat fra beboermøter, infoskriv, protokoll fra generalforsamling og liknende når du logger inn på hjemmesiden.

Ved spørsmål eller problemer kontakt webmaster@galnaasmyra.no  
 Publisert/Redigert for 2 år siden