Feiing av parkeringsplasser de nærmeste dagene

De nærmeste dagene vil parkeringsplassene feies og det settes bukker ved/på parkeringsplassene med info om dette. For å få best mulig feiing bes beboerne følge informasjonen her og på parkeringsplassene, og unngå å parkere på dagtid den dagen den enkelte parkeringsplass skal feies.

Torsdag 25.april feies parkeringsplass A (ved CousCous) og B (den med ståltrapp). Fredag 26.april feies parkeringsplass C1 (ved Hunstadringen) og C2 (ved . Mandag 29.april feies parkeringsplass D (ved innkjøringa til Galnåsmyra) og HC-parkeringene i borettslaget.

Spre det glade budskap 🙂

 Publisert/Redigert for 8 måneder siden