Informasjon til andelseiere i Galnåsmyra borettslag

Dette området er kun tilgjengelig for beboere
som har registrert seg på dette nettstedet.
Det meste av den informasjonen fra borettslaget
som deles ut i postkassene vil også legges ut her.

Dersom du er beboer og ønsker å registrere deg finner du informasjon om dette her: https://www.galnaasmyra.no/nb/hvordan-registrere-seg-som-bruker/

Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er tillatt å kopiere noen form for innhold fra denne websiden til andre steder (f.eks Facebook) Bilder, tekst og dokumenter er beskyttet av åndsverksloven og tillates ikke brukt andre steder uten skriftlig tillatelse fra styret eller webmaster. Kontakt webmaster@galnaasmyra.no dersom du ønsker å bruke noe av informasjonen her andre steder.

Dette området har ingen ekstra beskyttelse, og det er heller ikke mulig å individuelt spesifisere hvem som kan lese informasjonen her – alle som er pålogget kan lese. Derfor vil dette området aldri inneholde personlig, konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon av noe slag.

På dette området finner du bl.a. Myrsnipa (lokal avis om borettslaget som utgis 3 – 5 ganger i året), referater fra generalforsamling/beboermøter, innkallinger og annen info som kun skal være tilgjengelig for andelseiere.

Vi gjør også oppmerksom på at ev. kommentarer, der redaktør/administrator har gitt tillatelse til å kommentere, vil bli moderert og holdt tilbake inntil en administrator har godkjent kommentaren.
Kommentaren vil derfor ikke vises på siden før den er godkjent. Det er forøvrig kun påloggede brukere som har anledning til å kommentere.