Informasjon til andelseiere i Galnåsmyra borettslag

Informasjon for andelseiere i Galnåsmyra borettslag

Du finner informasjonen i de forskjellige undermenyer fra
menyvalget «For Andelseiere» når du er pålogget. Eller her:


Dette området er kun tilgjengelig for beboere
som har registrert seg på dette nettstedet.
Det meste av den informasjonen fra borettslaget
som deles ut i postkassene vil også legges ut her.

Dersom du er beboer og ønsker å registrere deg finner du informasjon om dette her: https://www.galnaasmyra.no/nb/hvordan-registrere-seg-som-bruker/

Du finner bl.a. Myrsnipa (lokal avis om borettslaget som utgis 3 – 5 ganger i året), referater fra generalforsamling/beboermøter, innkallinger og annen info som kun skal være tilgjengelig for andelseiere.

Dette området har ingen ekstra beskyttelse, og det er heller ikke mulig å individuelt spesifisere hvem som kan lese informasjonen her – alle som er pålogget kan lese. Derfor vil dette området aldri inneholde personlig, konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon av noe slag.

Vi gjør også oppmerksom på at ev. kommentarer, der redaktør/administrator har gitt tillatelse til å kommentere, vil bli moderert og holdt tilbake inntil en administrator har godkjent kommentaren.
Kommentaren vil derfor ikke vises på siden før den er godkjent. Det er forøvrig kun påloggede brukere som har anledning til å kommentere.

 Publisert/Redigert for 2 måneder siden