Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

I Galnåsmyra borettslag skal det skapes et trivelig og sikkert arbeids og bomiljø for alle ansatte og beboere. Vi arbeider kontinuerlig med forebyggende HMS-arbeid.

Styret informerer andelseierne årlig om hvilke plikter de selv har når det gjelder HMS arbeid i borettslaget.

Vi skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø og våre valg av produkter og tjenester skal ikke skade beboerne.

Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer.

Systematisk arbeid med HMS skal gi bedre driftsikkerhet og lønnsomhet.

Vi benytter forvaltningsplattformen «Propely» for å sikre effektiv håndtering av både rutinemessig vedlikehold og HMS-oppgaver. Vi oppfordrer alle andelseiere til å aktivt bruke plattformen for å melde inn ønsket vedlikehold, skader og avvik. På denne måten kan styret effektivt forvalte eiendommen og sikre at eiendommen opprettholder sin tilstand.

Parkering

Parkering forbudt i feltet.
For å gjøre vårt nærområde til et trygt og rolig sted for både barn og voksne, er det ikke tillatt å parkere inne i feltet. Det er heller ikke tillatt å kjøre inn i feltet – unntatt er bevegelseshemmede, varetransport og taxi.

Det er avsatt plasser for bevegelseshemmede med tillatelse inne i feltet og på de ordinære parkeringsplassene.

sone


Fartsgrensen i feltet er uansett 15 km/t, så vis hensyn til våre barn og hverandre!

Våre parkeringplasser er der for våre beboeres og gjesters biler, så det er ikke tillatt for andre å parkere her, eller å sette fra seg uregistrerte kjøretøy, tilhengere, campingvogner og annet på parkeringsplassene. I tillegg bør man unngå å parkere firmabiler her. Vis hensyn slik at alle får plass og slik at ingen blir parkert inne. Parker kun på oppmerkede felter. Vi har ingen faste plasser, så beboere og gjester kan parkere på alle ledige plasser.

Det foretas jevnlige parkeringskontroller.

Se også Informasjon om trafikk og parkering

Dersom du observerer skadedyr

Vis ansvar, Gi beskjed !!

Dersom noen ser noe som kan medføre fare for skade på liv eller eiendom ber vi om at dere sier fra om dette snarest mulig til styret slik at dette kan bli utbedret.

Med vennlig hilsen
Styret i Galnåsmyra borettslag.