Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

      Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

I Galnåsmyra borettslag skal det skapes et
trivelig og sikkert arbeids og bomiljø for alle
ansatte og beboere. Vi arbeider kontinuerlig
med forebyggende HMS-arbeid.

Styret informerer andelseierne årlig om hvilke plikter de selv har når det gjelder HMS arbeid i borettslaget.

Vi skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø og våre valg av produkter og tjenester skal ikke skade beboerne.

Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer.

Systematisk arbeid med HMS skal gi bedre driftsikkerhet og lønnsomhet.

Parkering

Parkering forbudt i feltet.

For å gjøre vårt nærområde til et trygt og rolig sted for både barn og voksne, er det ikke tillatt å parkere inne i feltet. Det er heller ikke tillatt å kjøre inn i feltet – unntatt er bevegelseshemmede, varetransport og taxi.

Det er avsatt plasser for bevegelseshemmede med tillatelse inne i feltet og på de ordinære parkeringsplassene.

sone

Fartsgrensen i feltet er uansett 15 km/t, så vis hensyn til våre barn og hverandre!

Våre parkeringplasser er der for våre beboeres og gjesters biler, så det er ikke tillatt å sette fra seg uregistrerte kjøretøy, tilhengere, campingvogner og annet på parkeringsplassene. I tillegg bør man unngå å parkere firmabiler her. Vis hensyn slik at alle får plass og slik at ingen blir parkert inne. Parker kun på oppmerkede felter.

Det foretas jevnlige parkeringskontroller.

Vis ansvar, Gi beskjed !!

Dersom noen ser noe som kan medføre fare for skade på liv eller eiendom ber vi om at dere sier fra om dette snarest mulig til styret slik at dette kan bli utbedret.

Med vennlig hilsen
Styret i Galnåsmyra borettslag.

 Publisert/Redigert for 2 år siden