Trafikk og parkering

Galnåsmyra borettslag har tre innfartsårer og omfatter tre gater: Hunstadveien, Reitmyrveien og Galnåsmyra.

Veiene i borettslaget er kommunale og alt vedlikehold inkludert brøyting og strøing foretas av Bodø kommune. Veiene i Galnåsmyra er regulert for begrenset motorisert trafikk. Det vil si at det ikke er tillatt å kjøre inn i feltet. Unntatt er bevegelseshemmede, varetransport og taxi.

Borettslaget har 5 felles parkeringsplasser i randsonen av feltet, og i tillegg noen parkeringsplasser inne i feltet som er reservert for bevegelseshemmede. Vedlikehold, inkludert brøting, av disse foretas av borettslaget eller eksternt firma som er innleid av borettslaget.

Ved manglende vedlikehold av kommunale veier ber vi om at du bruker Bodø Kommunes portal på internett. Denne finner du her: Bodø kommunes feilmeldingstjeneste.

Ved manglende vedlikehold av borettslagets parkeringsplasser ber vi om at du kontakter styret.

Våre parkeringplasser er der for våre beboeres og gjesters biler, så det er ikke tillatt for andre å parkere her, eller å sette fra seg uregistrerte kjøretøy, tilhengere, campingvogner og annet på parkeringsplassene. I tillegg bør man unngå å parkere firmabiler her. Vis hensyn slik at alle får plass og slik at ingen blir parkert inne. Parker kun på oppmerkede felter. Vi har ingen faste plasser, så beboere og gjester kan parkere på alle ledige plasser.

Bobiler og firmabiler skal parkere på parkeringsplass C2 (den nærmest jernbanelinjen.) Retningslinjene for parkering står på skiltene ved hver parkeringsplass. Siden noen bruker firmabil privat er det tillatt å parkere firmabiler her når denne brukes av beboer i Galnåsmyra Borettslag. Dersom du ønsker å parkere din bobil over lengre tid (over 1 døgn), må du søke styret om tillatelse til dette. Vi kan ikke garantere at det gis tillatelse, da vi har et begrenset antall parkeringsplasser.

Det utføres jevnlig parkeringskontroller i borettslaget. Selskapet som ivaretar denne oppgaven vil kjøre rundt i feltet og utføre kontroll på de områdene som tilhører borettslaget, inkludert HC-plasser i feltet og parkeringsplassene våre.

De som trenger tillatelse til å parkere på HC-plassene i  borettslaget, sender mail til: styret@galnaasmyra.no med attest fra lege og ønske om å parkere der. Styret vil da legge dette inn i en elektronisk løsning som parkeringsselskapet tilbyr.

Brudd på retningslinjene og feilparkeringer bøtelegges.