Trafikk og parkering

Trafikk og parkering

Galnåsmyra borettslag har tre innfartsårer og omfatter tre gater: Hunstadveien, Reitmyrveien og Galnåsmyra. Veiene i borettslaget er kommunale og alt vedlikehold inkludert brøyting og strøing foretas av Bodø kommune. Veiene i Galnåsmyra er regulert for begrenset motorisert trafikk. Det vil si at det ikke er tillatt å kjøre inn i feltet. Unntatt er bevegelseshemmede, varetransport og taxi.

Borettslaget har 5 felles parkeringsplasser i randsonen av feltet, og i tillegg noen parkeringsplasser inne i feltet som er reservert for bevegelseshemmede. Vedlikehold, inkludert brøting, av disse foretas av borettslaget eller eksternt firma som er innleid av borettslaget.

Ved manglende vedlikehold av kommunale veier ber vi om at du bruker Bodø Kommunes portal på internett. Denne finner du her: Bodø kommunes feilmeldingstjeneste.

Ved manglende vedlikehold av borettslagets parkeringsplasser ber vi om at du kontakter styret.

Det utføres jevnlig parkeringskontroller i borettslaget. Selskapet som ivaretar denne oppgaven vil kjøre rundt i feltet og utføre kontroll på de områdene som tilhører borettslaget, inkludert HC-plasser i feltet og parkeringsplassene våre.

De som trenger tillatelse til å parkere på HC-plassene i  borettslaget, sender mail til: styret@galnaasmyra.no med attest fra lege og ønske om å parkere der. Styret vil da legge dette inn i en elektronisk løsning som parkeringsselskapet tilbyr.

Bobiler og firmabiler skal parkere på parkeringsplass C2 (den nærmest jernbanelinjen.) Retningslinjene for parkering står på skiltene ved hver parkeringsplass.

Brudd på retningslinjene og feilparkeringer bøtelegges.

 
 Publisert/Redigert for 7 måneder siden