Avfallsanlegg og Gjenvinning

Avfallshåndtering og gjenvinning

Galnåsmyra har et moderne avfallsanlegg hvor avfallet lagres under bakken og tømmes jevnlig. Tradisjonelle avfallsbeholdere er ofte klumpete, illeluktende og uestetiske. En løsning hvor avfallet lagres under bakken skaper et bedre inntrykk av nærmiljøet og er mer hygienisk.

Restavfall, matavfall og papiravfall tømmes i nærmeste avfallstasjon. Hver leilighet har eget nøkkelkort for tilgang til avfallsanlegget.

Vi ber om at annet avfall, f.eks. elektriske artikler og avfall som pga størrelse ikke kan kastes i kontainerne, ikke settes ved avfallstasjonen, men bringes til Iris eller annet tilgjengelig mottak for behandling. Små elektriske artikler, lyspærer/lysrør og vanlige batterier kan leveres hos de fleste dagligvareforretninger. Fretex har stasjoner for mottak av klær plassert flere steder.

Ikke overfyll innkastet med avfall før det lukkes. Dette gjør at avfallet setter seg fast i innkastet slik at det ikke kan åpnes når neste bruker skal kaste sitt avfall. Del heller opp avfallet i mindre enheter og kast flere ganger. Papp og papir må deles opp slik at det ikke setter seg fast i innkastet. Ikke kast plast/plastposer i papiravfallet – legg papiravfallet løst i innkastet og lukk. Vær smart og vis hensyn til de andre som skal bruke systemet. Bruk godkjente biologiske poser til matavfallet.

Ved full kontainer eller ved ev feil på kontainer ber vi om at avfall ikke settes ved avfallstasjonen, men tas med tilbake. Avfallet kan ev. kastes i en annen stasjon i feltet.

Kontainerne blir tømt/reparert av Iris så snart dette lar seg gjøre.

Plastavfall settes ut ved nærmeste avfallstasjon i henhold til tømmekalender.

Glass og Metall settes ut ved veien i henhold til tømmekalender.

Dersom du ikke har eller har mistet nøkkelkortet -kontakt Iris.

Hva er UNDERGRUNN? mer informasjon her…

 Publisert/Redigert for 5 måneder siden