Kontakt oss

Kontakt oss

Styret kan kontaktes på: styret@galnaasmyra.no eller på vakttelefon
46 96 90 68.

Åpningstider vakttelefon
Man-fre  18.00-21.00
Lørdag 14.00-18.00
Søndag Stengt

Åpen dør:

«Åpen dør» gjennomføres første onsdag hver måned mellom kl.18.30 og 20.00. Meningen med «Åpen dør» er at beboerne kan komme innom å slå av en prat, stille spørsmål, levere inn saker osv. Styrets medlemmer vil være til stede i kontorlokalene tilknyttet Myrstua.

Styrets medlemmer:

Styreleder:

Kim André Slåttøy

Styremedlemmer

Jan-Arne Buchholdt
Nina Øvergård
Hilde Anita Robertsen
André Schjeldrup Nordnes

Du finner også mer informasjon om styret og kontaktinformasjon på
https://bodo.bbl.no/minside/mittboligselskap/styreogkomiteer

Varamedlemmer:

Håkon Johnsen
Ida Bringsli
John Eivind Strovik
John-Birger Sørlie Holtmo

Valgkomite

Per-Erik Storjord
Eiolf Larsen
Jonny Nilsskog 
Gry Cecilie Andersen

Vara: Hans E. Jensen

Galnåsmyra 51
Kontor, verksted, lager, felleslokale

Utleie av myrstua:

Solveig Solstad
995 14 395
solveig@galnaasmyra.no

Solveig kan kontaktes på telefon
innenfor normal dag/kveldstid.

Nyttige telefonnummer/lenker:

Verisure (Alarm) 06010

Signal Bredbånd (TV/Internett) tlf. 75 43 05 00
eller døgnåpen kundeservice på deres nettsider https://signal.no/privat/kundeservice/

Melde skade:

Skader meldes til styret (se over for kontaktinformasjon) og til:

Nobl (Dersom det er skader på boligen) tlf. 75 50 67 00
Nobl har også et skjema for innmelding av skader her:
https://nobl.no/for-deg/meld-skade

Polygon (Dersom det er vannskader) tlf. 05365
Polygon kan tilkalles ved akutte vannskader for skadebegrensning. Vi gjør oppmerksom på at dette kan være på beboers regning

 Publisert/Redigert for 1 måned siden