Husordensregler

Kjære beboer

Vi ønsker å minne om viktigheten av å overholde husordensreglene i vårt borettslag. Alle har en forpliktelse til å bidra til et trivelig og harmonisk bomiljø for alle.

Det har blitt rapportert om brudd på husordensreglene, og vi ønsker å oppfordre til at alle tar dette seriøst og tar nødvendige steg for å rette opp situasjonen. Det er viktig å forstå at husordensreglene er etablert for å sikre at alle beboere kan nyte sitt hjem uten unødvendig støy, forstyrrelser eller trivselsproblemer.

Les husordensreglene og vedtektene her:
https://www.galnaasmyra.no/nb/hovedside/informasjon/generell-informasjon/lover-og-regler/

Vi vil gjerne minne om noen av de viktigste reglene som har blitt brutt:

1. Parkering: Vennligst følg reglene for parkering og unngå å blokkere andre beboeres parkeringsplasser eller fellesarealer. Dette vil bidra til en jevn og smidig trafikkflyt i borettslaget. I flg husordensreglene våre er det ikke tillatt å parkere inne i feltet. Unntatt er bevegelseshemmede som har fått tillatelse fra styret eller som har offentlig parkeringstillatelse for bevegelseshemmede.
Se mer her: 
https://www.galnaasmyra.no/nb/hovedside/informasjon/generell-informasjon/trafikk-og-parkering/

2. Renhold og søppelhåndtering: Vær ansvarlig for å opprettholde god renslighet i og rundt din boenhet samt rundt avfallsanleggene. Kast søppel og avfall i riktige kontainere og unngå å etterlate ting som kan forårsake uhell eller være til sjenanse for andre. Avfall som settes utenfor kontainerne ved avfallsanleggene må håndteres utenom den avtalen vi har med avfallselskapet om tømming av kontainerne. Dette blir da en ekstra utgift for borettslaget som alle må være med på å betale via felleskostnadene.
Se mer her: 
https://www.galnaasmyra.no/nb/hovedside/informasjon/teknisk-informasjon/avfallsanlegg-og-gjenvinning/

3. Støy: Vennligst vis hensyn til dine naboer ved å unngå overdreven støy, spesielt i tidsperioder hvor andre ønsker å hvile eller konsentrere seg. Dette inkluderer høy musikk, bruk av verktøy eller andre forstyrrende aktiviteter.

Vi håper virkelig på forståelse og samarbeid for å løse disse problemene. Ved å respektere og overholde husordensreglene vil dere ikke bare bidra til å opprettholde et trivelig bomiljø for alle, men også sikre at hver enkelt nyter godt av den samme harmonien.

Vi vil gjerne minne om at gjentatte brudd på husordensreglene kan føre til konsekvenser i henhold til borettslagets vedtekter og eventuelle økonomiske eller rettslige tiltak kan bli gjort.

Vi ber om å ta kontakt med styret dersom du har spørsmål eller trenger ytterligere veiledning. Vi setter pris på ditt samarbeid for å oppnå et trivelig bomiljø for alle beboere.

Med vennlig hilsen
Styret i Galnåsmyra borettslag 

(English version)

Legg igjen en kommentar