Hvordan registrere seg som bruker

Regler for brukerregistrering her på galnaasmyra.no.

Brukernavn skal skrives med STORE bokstaver og må følge følgende regler: Første bokstav i veinavnet først (G, H eller R), deretter husnummer og ev. bokstav (A, B, C eller D) – eks. H124A, H113, G1A, R64D.
Mellomrom eller andre tegn i brukernavnet godtas heller ikke.

H = Hunstadveien
R = Reitmyrveien
G = Galnåsmyra

Brukernavnet sjekkes for korrekt syntaks og om leiligheten som forsøkes registrert finnes. En feilmelding gis dersom dette ikke er korrekt. Det er kun tillatt med en registrering pr andel, og forsøk på å registrere andre brukernavn enn de som følger reglene over godtas ikke.

Dersom du får en feilmelding om at brukeren allerede er registrert kan det være at adressen allerede er registrert på en tidligere andelseier. Kontakt da webmaster@galnaasmyra.no så sletter jeg tidligere bruker slik at du kan registrere deg. Jeg ordner dette så raskt som mulig.

Du må nå sette passord ved å følge linken i eposten du fikk fra wordpress@galnaasmyra.no.

Etter registrering må du gå inn i profilen din for å registrere navnet ditt.
Dersom du ikke registrerer navnet ditt innen 14 dager eller navnet ikke tilhører andelseier/beboer, vil registreringen bli betraktet som spam og slettet. Du vil heller ikke få full tilgang før navnet er registrert og kontrollert. Vær også oppmerksom på at det kan ta litt tid før du får full tilgang, da navnet må sjekkes av en administrator.

Uten navn er det umulig for oss å sjekke at den registrerte brukeren er andelseier eller på annen måte er legitim bruker av webstedet.

Etter dette kan du logge på med brukernavnet som registrert ovenfor eller e-postadressen du brukte under registreringen.

Dersom du kommer rett inn i profilen etter innlogging, går du tilbake til websiden ved å trykke på linken «Galnåsmyra Borettslag»øverst i venstre hjørne:

Brukerveiledning for å registrere navnet ditt finner du her: 
Brukerveiledning for registrering av navn i profil

Dersom noen har spørsmål ang registreringen, eller har problemer med å registrere seg – kontakt meg på webmaster@galnaasmyra.no . Ikke kontakt styret eller noen av dets representanter ang. registrering og pålogging.

Denne linken tar deg direkte til registreringssiden.

Webmaster

Legg igjen en kommentar