Invitasjon til Beboermøte

tirsdag 6. juni 2023 kl 1900 i Myrstua.

Styret inviterer til Beboermøte
tirsdag 6. juni 2023 kl 1900 i Myrstua.

Saker:

  • Gjennomgang av regnskap 2022
  • Dugnad – hovedvekt på maling i tilknytning til lekeplasser
  • Innspill til bruk av tidligere verksted ved Myrstua

Med vennlig hilsen
Styret i Galnåsmyra borettslag