Lading av EL-bil

Det er etablert fire ladestasjoner på parkering C1.

Ladesystemet som brukes er  Charge365.

Kun beboere i Galnåsmyra borettslag gis tilgang. Når tilgang er gitt må bruker selv opprette ladekonto hos Charge365. For å få førstegangs tilgang og ved ev. spørsmål ring Knut Håvard Krokstrand på tlf. 47299067. Etter at du har fått tilgang styrer du selv lading slik som beskrevet på komme gang siden hos Charge365.

Du kan logge inn eller opprette brukerkonto på portalen til Charge365.

Du finner også mye nyttig informasjon på hjelpesiden til Charge365.

Vi ber om at de som bruker laderne flytter bilen så snart som mulig etter at lading er ferdig – slik at alle får ladet bilen sin. Dersom du lader om kvelden, og ladingen blir fullført i løpet av natten, kan du flytte bilen så tidlig som mulig om morgenen (Vi forventer ikke at du skal stå opp midt på natten).

Ladestasjonene er kun beregnet for EL-biler og ladbare hybridbiler mens de er i lading. Det er ikke tillatt å parkere bensin- eller dieselbiler her.

Prisen på lading er kr 1,50/kWh.

Ladestasjonene er markert med EL på kartet.