Lading EL-bil

Det er etablert 4 ladestasjoner på parkering C1.

Systemet for lading er Charge365.
Kun beboere i Galnåsmyra borettslag gis tilgang. Når tilgang er gitt må bruker selv opprette ladekonto hos Charge365. For å få førstegangs tilgang og ved ev. spørsmål ring Knut Håvard Krokstrand på tlf. 47299067. Etter at du har fått tilgang styrer du selv lading slik som beskrevet på komme gang siden hos Charge365.

Du kan logge inn eller opprette brukerkonto på portalen til Charge365.

Du finner også mye nyttig informasjon på hjelpesiden til Charge365.

Vi ber om at de som bruker laderne flytter bilen så snart som mulig etter at lading er ferdig – slik at alle får ladet bilen sin.

Prisen på lading er kr 1,50/kWh.

Ladestasjonen er markert med EL på kartet.

Med vennlig hilsen
Styret i Galnåsmyra borettslag

Legg igjen en kommentar