Nyheter

Innkalling til beboermøte 21. juni 2022

Innkalling til beboermøte
tirsdag 21. Juni 2022 kl 1900 i Myrstua

Agenda:

OPPGRADERING AV FASADER/ VEDLIKEHOLD

  • Ifølge styret arbeider de med flere forslag til oppgradering av fasadene, og det vil sammen med nobls tidligere presentasjon bli lagt ut for avstemming etter Fellesferien.
  • Hva med en billigere, mer langsiktig vedlikeholdsplan?
  • Manglende signaler på at styret har tatt innspill fra beboermøte 24.5.22 til følge.
  • Uro og bekymring for opptak av stor fellesgjeld i borettslaget, noe som direkte påvirker vår privatøkonomi (4-roms leiligh blir ansvarlig for ca 1 mill ekstra lån)

Arr.: Per Erik og noen beboere.

 Publisert/Redigert for 2 måneder siden

Referat fra beboermøte 24. mai 2022

Referat fra beboermøte 24. mai 2022

Referatet fra beboermøtet som ble avholdt i Myrstua 24. mai 2022 er nå lagt ut på dokumentsiden under menyvalget andelseiere-infomøter/beboermøter.
Du må være innlogget for å lese.

Link til dokumentside

Initativtakerne til dette beboermøtet var:
Andelseierne Jan Bjerck-Pettersen, Gunvor Velle, Per-Erik May Storjord og Hans Edvart Jensen.

Vi takker alle for oppmøtet.

 Publisert/Redigert for 3 måneder siden

Viktig informasjon fra styret

Info fra styret:
Etter de siste 5 beboermøtene som gjelder oppgradering/vedlikehold
av fasaden i Galnåsmyra Borettslag har det kommet mange
tilbakemeldinger og innspill til styret og NOBL. På bakgrunn av disse
tilbakemeldingene så har styret besluttet å utsette den varslede
Ekstraordinære Generalforsamlingen, som skulle blitt avholdt den
31.mai, til et annet tidspunkt.

Styret vil i mellomtiden arbeide med innspill som har kommet på
beboermøtene og komme tilbake med en ny innkalling til
Beboermøte.
Der vil vi da presentere flere forslag til vedlikehold/oppgradering av
fasadene.

Styret takker for oppmøte, innspill og engasjementet til beboere
rundt denne saken. Styret håper like mange møter opp på fremtidige
møter som omhandler denne saken.


Dette blir lagt i postkassene, og sendt på mail. De som ikke får dette
på mail, sjekk søppelpost/spam, eller sjekke om det er rett epost på
mine sider på NOBL.

Med vennlig hilsen
Styret i Galnåsmyra Borettslag.

Link til dokument

 Publisert/Redigert for 3 måneder siden

Innkalling til beboermøte

Til beboere/andelseiere i Galnåsmyra borettslag

Styret i borettslaget har gjennomført fire beboermøter, der styret har jobbet frem forslag til løsning for å vedlikeholde/oppgradere bygningene. I etterkant av møtet har flere andelseiere kontaktet oss/Nobl. Det er flere andelseiere som ikke kunne være med på et av de fire beboermøtene, og derfor ønsker styret å kalle inn til et oppsamlingsmøte torsdag 19. mai Kl 18 på Nord universitet auditorium «Knut Hamsun» A1.

Kommer du? Meld inn på styret@galnaasmyra.no innen 18 mai om du kan.

Om du var på et tidligere beboermøte, er det selvsagt mulighet for også å komme igjen torsdag 19 mai.

Vi bor i et borettslag der flertallet bestemmer, og styret vil med dette kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling (kommer egen innkalling) tirsdag 31. mai auditorium «Petter Dass» A14 Nord universitet, for å stemme på tiltaket.

Styret håper flest mulig av andelseierne har mulighet til å komme både på beboermøte og ekstraordinær generalforsamling.

OBS: Enkelte parkeringsplasser ved universitet er betalingsplikt på.

Styret i Galnåsmyra borettslag

Link til Orginalt dokument

Link til innkalling 4. mai 2022

 Publisert/Redigert for 3 måneder siden

Innkalling beboermøte

Beboermøte

STYRET INFORMERER

Vi inviterer til beboermøte onsdag 20/4 kl 19 i Myrstua.Vi går igjennom årets generalforsamling. Beklager kort frist,men nå ble det sånn.

Med vennlig hilsen
Kim Andre Slåttøy
Styreleder
Styret i Galnåsmyra Borettslag

NB Det finnes ikke noe referat fra dette møtet. Admin

 Publisert/Redigert for 3 måneder siden

Frist for innlevering av saker til generalforsamling 2022

Varsel om frist for å innlevere saker til årets generalforsamling


Galnåsmyra Borettslag planlegger å avholde generalforsamling torsdag 21.04.2022. Endelig innkalling og saksliste vil bli tilsendt i god tid før generalforsamling.

Har du som andelseier saker som ønskes behandlet i generalforsamling må  dette gjøres skriftlig til styreleder på en av følgende adresser:

På e-post:
styret@galnaasmyra.no

Pr. post:
Kim-Andre Slåttøy
Galnåsmyra 1 B
8022 Bodø

Saker som meldes må inneholde en beskrivelse og et forslag til vedtak.
Siste frist for å innlevere saker er satt til Fredag 25.02.2022.

Med vennlig hilsen
Styret i Galnåsmyra Borettslag

 Publisert/Redigert for 6 måneder siden