Nyheter

Brøyting parkeringsplasser 10. 2. 2023

I dag fredag 10.02.2023 kl. 16.00-16.30 starter Robin Andreassen, av eget initiativ med å brøyte parkeringsplassene. Brøytingen begynner på plass A.

Da er det til det beste for oss alle at bilene ikke står parkert før etter brøytingen er avsluttet.

Med vennlig hilsen

Kjell-Arne Mathisen
Styreleder

Protokoll Styremøte 6. 2. 2023

Vi vil nå fortløpende legge ut protokoller fra styremøter.

Vi gjør oppmerksom på at det aldri vil bli postet personopplysninger, sensitivt materiale eller annet taushetsbelagt materiale her. Saker som gjelder slike ting vil bli utelatt fra protokollene som postes her.

Du må være innlogget for å lese.

Med vennlig hilsen
webmaster

Protokoll fra styremøte 6. februar 2023

Samleside for protokoller fra styremøter