Nyheter

Snørydding avfallsanlegg

Snørydding avfallsanlegg

For at avfallsanleggene rundt i feltet skal fungere tilfredstillende, ber vi beboerne samarbeide om å rydde snø fra anleggene. Det koster kanskje litt energi, men samtidig er det god trening – og så får vi tømt containerne når det trengs.

Følgende info fra Iris beskriver hvordan dette skal gjøres:
«For å kunne tømme containerne i under bakken-anlegget, ber vi om at snø og is fjernes så snart som mulig. I våre retningslinjer for under bakken-anlegg heter det at «det er brukers ansvar å holde arealet rundt nedgravde containere fritt for snø og is. Dvs. ca. 1 meter i alle retninger ut fra plattform. Om nødvendig må det saltes rundt plattform.» (se bilder vedlagt som eksempel på tilfredsstillende rydding).

Dersom snø havner i betongen under containerne, vil de ikke kunne settes ordentlig på plass etter tømming. Det verst tenkelige scenario er at barn leker ved anleggene og får fingre eller føtter i klem når det blir mildvær og containerne «setter» seg på plass igjen.

Det må kontinuerlig ryddes snø på plattform og en meter utenfor plattform. Dette for å unngå snø og vann i betongelement. Dersom manglende snørydding medfører vann i yttercontainer, vil tømme-/pumpekostnadene belastes abonnent.»

Bildet under viser hvordan det skal se ut for at anlegget skal bli tømt.

 Publisert/Redigert for 1 måned siden

Beboermøte 1. september 2021

Referat Beboermøte 1. september 2021

Det er publisert et referat fra beboemøte 1 september 2021 på https://www.galnaasmyra.no/nb/bebermoter/

Du må være innlogget for å lese dette. Dersom du ikke har registrert deg som bruker finner du veiledning for registrering her:
https://www.galnaasmyra.no/nb/hvordan-registrere-seg-som-bruker/
Dersom leiligheten din allerede er registrert av ev. tidligere eiere og du får en feilmelding om at brukeren allerede er registrert, kontakt webmaster@galnaasmyra.no for å få slettet tidligere bruker.

 Publisert/Redigert for 2 måneder siden

Beboermøte

 Beboermøte 

Med de lettelsene som har kommet med tanke på COVID-19 restriksjoner, så kan styret endelig kalle inn til beboermøte. Dette vil da bli avholdt i Myrstua. 

Vi har sjekket med Bodø Kommune om å få bruke Myrstua, og det er gitt tillatelse til dette møtet. 

Det vil være påmelding til dette møtet og det er kun 1 pr. husstand som kan delta. 

Møtet vil bli avholdt onsdag 1.september klokken 18:00 og påmelding må sendes til styret@galnaasmyra.no 

Link til dokument med saksliste

 Publisert/Redigert for 5 måneder siden

Protokoll generalforsamling/Myrsnipa juli 2020

Protokollen fra årets (2020) generalforsamling er nå lagt ut her:
https://www.galnaasmyra.no/nb/generalforsamling/

Myrsnipa juli 2020 er lagt ut her:
https://www.galnaasmyra.no/nb/myrsnipa-2/

NB. For å få tilgang til disse dokumenetene må du være registrert som bruker og pålogget.

Innlogging på borettslagets hjemmeside

Informasjon fra styret legges på borettslagets hjemmeside www.galnaasmyra.no For å få tilgang til innloggingsdelen går du inn på nettsiden. Trykk på «Registrer» under «Administrasjon». Brukernavnet er tilknyttet adressen du bor på. For gatenavn brukes første bokstav:

H=Hunstadveien
R=Reitmyrveien
G= Galnåsmyra

Bak gatenavnbokstaven skriver du husnummer og bokstav. Alle bokstaver må være store. For eksempel H124A, G24B, R24B. Følg instruksene du mottar på mail (oppgis når du registrer deg). Husk å registrere navnet ditt. Når dette er gjort vil administrator godkjenne brukeren din.

Brukeren godtas ikke dersom brukernavnet ikke er riktig skrevet, man ikke er andelseier eller ikke har fulgt anvisningene for registrering mottatt i mail. Brukeren må da registrere seg på nytt. Det er opp til andelseier å evt. dele bruker med leietaker. Det er kun en bruker pr andel.   

Du vil finne Myrsnipa, referat fra beboermøter, infoskriv, protokoll fra generalforsamling og liknende når du logger inn på hjemmesiden.

Ved spørsmål eller problemer kontakt webmaster@galnaasmyra.no  
 Publisert/Redigert for 2 år siden

Informasjon ang. Coronasituasjonen

Info fra Styret.

Hei, i disse tider så har det vært mye i nyhetsbildet vedrørende Coronaviruset, og slik det er pr. dags dato så er det ikke hensiktsmessig eller mulig å gjennomføre noen form for Beboermøter nå. Generalforsamlingen for Galnåsmyra Borettslag som er satt til den 16.april blir ikke avholdt. Styret har hatt tett dialog med NOBL og vi er enige om at Generalforsamlingen gjennomføres så snart det lar seg gjøre. Ifølge Borettslagsloven så skal Generalforsamlingen gjennomføres før 30.juni, så vi har god tid.

Fristene som er satt blir ikke forandret, da sakspapirene og innkallingen blir laget i disse dager. Når det blir bestemt en dato for GF 2020, så blir innkalling og sakspapirer sendt ut i henhold til Borettslagsloven som sier at disse skal ut til andelseiere maks 20 dager eller minimum 8 dager før GF skal finne sted.

Bodtakene:

Etter mye om og men, så er det endelig på plass hvem som skal rehabilitere de 13 bodtakene som dette gjelder. Firmaet er SnekkerBjørn og oppstart er planlagt i uke 33.

De som mener at det er lekkasjer i bodtakene melder dette inn med å bruke denne linken: https://nobl.no/for-deg/meld-skade. Da vil NOBL registrere dette og ta en befaring på dette. Når prosjektet med de 13 bodene er startet vil vi få en god oversikt på hva det vil koste å rehabilitere boder, og da kan vi ta boder som er meldt inn og befart av NOBL med til firmaet og spørre de om å rehabilitere disse også.

Hunstadringen.

Arbeidet pågår for fullt med gang og sykkelsti langs Hunstadringen, og det har vi merket.

Slik som situasjonen er nå, så har Bodø Kommune med entreprenør utført arbeid på kommunal grunn, de er nå kommet dit hvor vår tomt er, og dermed så må de i dialog med oss. Vi hadde avtalt et møte den 17.mars, men dette ble da ikke noe av som følge av corona tiltakene som ble gjort kommunalt og nasjonalt.

Vi prøver å få til et til møte med de partene som trengs, men det er uvisst når dette vil finne sted.

Spørsmål og andre henvendelser kan rettes til styret pr. mail: styret@galnaasmyra.no eller leveres i postkassen Galnåsmyra 51.

Til slutt vil styret si: Ta vare på hverandre.

 Publisert/Redigert for 5 måneder siden

Generalforsamling 2020

Varsel om frist for å innlevere saker til årets generalforsamling

Ny informasjon 30. mars 2020: På grunn av coronakrisen er årets generalforsamling utsatt. Mer informasjon her.

Borettslaget planlegger å avholde generalforsamling den 16. 4. 2020 kl 1800. Endelig innkalling og saksliste vil bli tilsendt i god tid før generalforsamling.

Har du som andelseier saker som ønskes behandlet i generalforsamling må dette gjøres skriftlig til en av følgende adresser:

På e-post:
styret@galnaasmyra.no

Pr post:
Kim-André Slåttøy
Galnåsmyra 1B
8022 Bodø

Siste frist for å innlevere saker er satt opp til den 20. 3. 2020
Jfr. §7-4 (1) i borettslagsloven.

Saker som meldes må inneholde en beskrivelse og et forslag til vedtak.

Med vennlig hilsen

Styret i Galnåsmyra borettslag Publisert/Redigert for 2 år siden