Personvernerklæring (GDPR) og registrering på epostliste

Hei alle registrerte brukere på galnaasmyra.no.

Den nye personvernforordningen GDPR skal tre i kraft i EU den 25. mai 2018. I og med at Norge er medlem av EØS, vil vi sannsynligvis også bli underlagt dette regelverket. EØS-komiteens neste møte er den 31. mai og det ser dermed ut til at GDPR trer i kraft i EØS området den 1. juli 2018.

For at vårt nettsted også skal imøtekomme denne forordningen har jeg publisert et dokument som forklarer hva vi gjør med dine personlige data på dette nettstedet.

Linken til dette dokumentet er publisert i menyen for nettstedet

For å kunne sende informasjon (inkl Myrsnipa) til dere i fremtiden er vi iht de nye reglene for personvern pålagt å innhente godkjenning fra dere om at dere ønsker å stå på vår epostliste. En link til denne godkjenningen er derfor sendt til alle dere som er registrert som brukere på www.galnaasmyra.no.

Vi ber om at dere leser personverndokumentet og klikker på linken i eposten for å godkjenne mottak av epost fra oss.  Dersom du ikke godkjenner vil du ikke motta epost fra oss i fremtiden, men du vil fremdeles være registrert som bruker på vårt nettsted. Dersom du ikke har mottatt denne eposten fra oss ta kontakt med meg på jan@galnaasmyra.no.  Sjekk også spamboksen din i tilfelle eposten har havnet der.

NB Eposten er på engelsk da det foreløpig ikke finnes en oversettelse av denne.

Administrator

 Publisert/Redigert for 2 år siden