Snørydding avfallsanlegg

For at avfallsanleggene rundt i feltet skal fungere tilfredstillende, ber vi beboerne samarbeide om å rydde snø fra anleggene. Det koster kanskje litt energi, men samtidig er det god trening – og så får vi tømt containerne når det trengs.

Følgende info fra Iris beskriver hvordan dette skal gjøres:
«For å kunne tømme containerne i under bakken-anlegget, ber vi om at snø og is fjernes så snart som mulig. I våre retningslinjer for under bakken-anlegg heter det at «det er brukers ansvar å holde arealet rundt nedgravde containere fritt for snø og is. Dvs. ca. 1 meter i alle retninger ut fra plattform. Om nødvendig må det saltes rundt plattform.» (se bilder vedlagt som eksempel på tilfredsstillende rydding).

Dersom snø havner i betongen under containerne, vil de ikke kunne settes ordentlig på plass etter tømming. Det verst tenkelige scenario er at barn leker ved anleggene og får fingre eller føtter i klem når det blir mildvær og containerne «setter» seg på plass igjen.

Det må kontinuerlig ryddes snø på plattform og en meter utenfor plattform. Dette for å unngå snø og vann i betongelement. Dersom manglende snørydding medfører vann i yttercontainer, vil tømme-/pumpekostnadene belastes abonnent.»

Bildet under viser hvordan det skal se ut for at anlegget skal bli tømt.

Legg igjen en kommentar