Styret i Galnåsmyra Borettslag

StyrelederKjell-Arne Mathisen
StyremedlemYulia Svistonuva
StyremedlemGunvor Lisbeth Velle
StyremedlemKnut Håvard Krokstrand
StyremedlemInger-Louise Dølvik
StyremedlemAlexandre Logounov
1. VaramedlemElin eide
2. VaramedlemHåkon Johnsen
3. VaramedlemJulia Rognmo Kristiansen
4. VaramedlemJan Bjerck-Pettersen

Styret kan kontaktes på telefon 469 69 068 eller 
på e-post styret@galnaasmyra.no.

Styreleder kan kontaktes på telefon 902 52 051 eller 
på e-post styreleder@galnaasmyra.no.