Valg av styre

I ekstraordinær generalforsamling den 6. mars 2023 kl. 18.00 i Myrstua skal borettslaget velge 4-5 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til styret. I tillegg skal det velges leder for valgkomitéen, ett medlem til valgkomitéen og ett varamedlem. 

Vi ber personer som ønsker å jobbe i verv for borettslaget om å ta kontakt med valgkomitéen innen mandag 20. februar 2023. 

Med hilsen

Hans Edvart Jensen
Mobil: 952 21 993    
e-post:
nmhje22@gmail.com

Per Erik Storjord     
Mobil: 414 06 195
e-post:
per-storjord@hotmail.com

Johnny Nilsskog
Mobil: 970 83 479
E-post:
johnny.nilsskog@sbnett.no