Vedlikehold

Eiendomsforvaltning

Vi benytter forvaltningsplattformen «Propely» for å sikre effektiv håndtering av både rutinemessig vedlikehold og HMS-oppgaver. Vi oppfordrer alle andelseiere til å aktivt bruke plattformen for å melde inn ønsket vedlikehold, skader og avvik. På denne måten kan styret effektivt forvalte eiendommen og sikre at eiendommen opprettholder sin tilstand.

Du finner mer informasjon om «Propely» her: https://www.galnaasmyra.no/nb/beboerportalen-propely/

Maling

Grå og hvit maling leveres ut fra tirsdag 28.mai til fredag 31. mai fra kl 16-18. Fra myrstua

Generelt om vedlikehold

Som andelseier i et borettslag har man en plikt til å delta i vedlikeholdet av bygningene. Dette innebærer både forebyggende arbeid og reparasjonsarbeid. Vedlikeholdet er viktig for å ivareta sikkerheten og trivselen til de som bor i borettslaget.

Som andelseier er det viktig å følge husordensreglene og delta i eventuelle vedlikeholdsoppgaver som står på planen. Dette kan for eksempel være å sørge for at takrennene er rene og at snø fjernes fra taket om vinteren. Dersom man ikke følger slike regler og oppgaver ikke blir utført, kan det føre til ødeleggelser som kan være vanskelig og kostbart å reparere i ettertid.

Det er også viktig å delta i den årlige generalforsamlingen hvor vedlikeholdsplanene blir diskutert og vedtatt. Her kan man gi innspill og delta i beslutningsprosessen for å sikre best mulig vedlikehold av bygningene.

Ved å utføre og delta i vedlikeholdet av borettslagets bygninger kan man spare penger på sikt. Forebyggende vedlikehold kan hindre større skader og kostbare reparasjoner, samtidig som det bedrer trivselen og tryggheten til de som bor i borettslaget.

Det er derfor viktig å ta ansvar som andelseier og delta aktivt i vedlikeholdet av bygningene i et borettslag. Ved å samarbeide og følge vedlikeholdsplanene kan man sørge for at bygningene blir godt ivaretatt og at borettslaget blir et trygt og trivelig sted å bo.

Som andelseier i et borettslag så har man en rekke ansvarsområder, og en av disse er utvendig maling av sin andel. Selv om dette kanskje ikke høres ut som det viktigste ansvaret man har som andelseier, så er det faktisk en svært viktig oppgave som medfører både økonomiske og estetiske konsekvenser.

I utgangspunktet er det styret i borettslaget som bestemmer når det er på tide å male fasaden, og da vil det også bli fastsatt en tidsplan for når de ulike andelene skal males. Som andelseier er det viktig å følge denne planen, og å gjennomføre utvendig maling av sin andel til avtalt tid. Dette bidrar både til å gi borettslaget et pent og velholdt utseende, og til å sikre at det ikke oppstår unødvendige skader på fasaden som kan føre til dyrere reparasjoner senere.

I tillegg til å være viktig for å opprettholde et pent og velholdt borettslag, så er utvendig maling også viktig av økonomiske årsaker. Hvis man som andelseier ikke gjennomfører malingen som avtalt, eller ikke bruker godkjente eller nødvendige produkter, kan dette føre til skader på fasaden som kan bli veldig kostbare å reparere. Hvis en andelseier unnlater å male sin andel til avtalt tid, kan det også føre til at hele borettslaget blir forsinket i malingsarbeidet, som igjen kan føre til ekstra kostnader og forsinkelser.

Så for å oppsummere; utvendig maling av sin andel i et borettslag er en viktig oppgave som alle andelseiere har ansvar for. Det bidrar til å sikre et pent og velholdt borettslag, og kan også bidra til å unngå dyre reparasjoner senere. Så det er viktig å følge malingsplanen* til avtalt tid og sørge for at man bruker godkjente og nødvendige produkter. På denne måten vil man både være en god nabo og bidra til å opprettholde verdien på boligen sin.

Det er viktig at dette arbeidet utføres så snart det værmessig er mulig.

Dersom du selv anskaffer maling er fargekodene for maling utvendig:
– Grå: 0520-Empire NSCI 2000-N
– Hvit: hvit base

* Det foreligger ingen generell malingsplan, men det publiseres ny plan når enhetene skal males ved felles innsats (ca hvert 10 år). Det vil da bli montert stillaser og foretatt andre tiltak slik at sikkerheten ivaretas. Ut over dette kan andelseier selv male ved behov.

Tiltak dersom du observerer skadedyr
Tekniske bulletiner

Har du gamle lysrørarmaturer i leiligheten din? Les videre:
Teknisk bulletin for Galnåsmyra borettslag 27. April 2023